Zásady soukromí aplikace Hlášení závad - Dej Tip

Aplikace nesbírá ani neuchovává informace o polohách telefonu. Evidovány jsou pouze GPS souřadnice v momentě pořizování fotografie.

Aplikace vyžaduje přístup k fotoaparátu a USB úložišti telefonu. Tento přístup se využívá k tomu, aby bylo možné pořídit a odeslat fotografii závady.

Aplikace vyžaduje přístup ke stavu telefonu. Tento přístup se využívá k získání IMEI, pokud není IMEI k dispozici, využívá se ID zařízení. Tento identifikátor souží k identifikaci uživatele a následnému přidělení odpovídajících Témat a Kategorií. Veřejný uživatel má k dispozici pouze veřejná Témata a Kategorie. Neveřejný uživatel patří do specifické množiny uživatelů, kteří mají k dispozici jak veřejná, tak i neveřejná (soukromá) Témata a Kategorie.

Hlášené závady jsou odesílány na server www.dejtip.eu, který provozuje firma Intergraph CS s.r.o.

Evidovány jsou pouze GPS souřadnice nahlášených závad, pořízená fotografie, popis závady, verze OS a IMEI či ID telefonu.

Používáním aplikace souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů do systému Hlášení závad - Dej Tip.